Platformy Bezzałogowe

DC - 01 Mucha

DC-01 Mucha X8 to wielowirnikowa platforma pionowego startu i lądowania. Przeznaczona jest do przenoszenia sprzętu optoelektronicznego, pomiarowego lub bojowego.

DC - 01 Agro

DC-01 Mucha Agro to platforma wyposażona w 10 litrowy zbiornik na środek do oprysku. Zapewnia możliwość wykonania oprysku obszaru około 1ha w czasie jednego lotu.

DC - 02 Ważka

DC-02 Ważka to hybrydowa platforma pionowego startu w układzie latającego skrzydła. Stanowi rewolucyjne połączenie latającego skrzydła i platformy wielowirnikowej. 

DC - 03 vtol

DC-03 VTOL to hybrydowa wielowirnikowa platforma pionowego startu i lądowania w układzie płatowca

 

Aquila

Aquila to bezzałogowy śmigłowiec wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania i osiągnięcia wielu dziedzin i dyscyplin zarówno technicznych jak i naukowych.

Drozd

Drozd to platforma w układzie płatowca niewykrywalna w nocy. Może zostać wdrożony w terenie w ciągu kilku minut przez jednego operatora.