facebook
PL | EN

kariera

Oferta Dystrybucja Szkolenia Projekty


UAVS Poland Sp. z o .o. jako lider w dostarczaniu produktów i usług w branży Bezzałogowych Statków Powietrznych, w związku z realizacją ciekawych projektów badawczo-rozwojowych poszukuje kandydatów na stanowiska:

1.               Kierownik Projektu

Zadaniem Kierownika Projektu będzie wykonywanie wszystkich czynności zarządzania procesem badawczym, aby umożliwić osiągniecie celów projektu w ramach założonego zakresu prac  w założonym czasie oraz planowanym budżecie.

W szczególności do obowiązków Kierownika Projektu należeć będzie:opracowanie i utrzymywanie szczegółowego planu badań (tzw. agendy badawczej) dla projektu na podstawie dostępnych dokumentów w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie, • opracowanie i utrzymywanie szczegółowego planu badań (tzw. agendy badawczej) dla projektu na podstawie dostępnych dokumentów w tym przede wszystkim wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie i utrzymywanie harmonogramu zadań badawczych dla wszystkich komórek i osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • zbieranie i opracowywanie wyników badań realizowanych w ramach projektu
 • ustalanie wymagań dotyczących członków zespołu projektowego, w szczególności kierowanie procesem badawczym na każdym jego etapie,
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego – w szczególności z koordynatorami zadań badawczych, a także prawidłowej komunikacji z otoczeniem projektu (w tym interesariuszami projektu i podwykonawcami działań badawczych)
 • współuczestnictwo w pracach nad przygotowaniem zamówień publicznych w ramach projektu
 • udział w działaniach służących rozpowszechnianiu informacji o postępie prac i rezultatach projektu
 • bieżące rejestrowanie i rozwiązywanie zagadnień projektowych we współpracy z koordynatorami zadań badawczych oraz ich terminowe przekazywanie na właściwy poziom decyzyjny Zamawiającego
 • dokonywanie publikacji naukowych wyników badań, udział w opracowaniu dokumentacji zastrzeżeń patentowych itd.
 • udział w konferencjach naukowych, prezentacja wyników badań.
 • miejsce pracy: Czechowice DziedziceWymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • co najmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem i prowadzeniu prac badawczych
 • znajomość  systemów bezzałogowych, kontrolerów lotu oraz systemów łączności
 • znajomość trendów w branży Bezzałogowych Statków PowietrznychMile widziane:

 • umiejętność obsługi i operowania BSP poparta Świadectwem Kwalifikacji UAVO
 • znajomość nowoczesnych technologii kompozytowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • duża wyobraźnia i otwarty umysł.Zapewniamy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Pracę z zgranym zespole ludzi pozytywnie nastawionych do wykonywanych zadań
 • Możliwość udziału w ciekawych projektach badawczych 

2.               Koordynator Projektu Unijnego

 

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie realizacją projektów od strony finansowej
 • realizacja zadań w projektach zgodnie założeniami wniosków o dofinansowanie oraz zasadami  realizacji projektów dofinansowanych
 • realizacja zadań zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami w projektach
 • koordynacja prac członków zespołu projektowego
 • wybór podwykonawców do realizacji zadań w projektach zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór nad realizacją
 • przygotowywanie umów, dokumentacji rozliczeniowej
 • prowadzenie i monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu
 • zarządzanie ryzykiem w projektach 

Wymagania:

 • minimum rok doświadczenia w koordynacji projektów unijnych,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad realizacji projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • możliwość zdobycia doświadczenia 

3.    Programista systemów wbudowanych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe elektroniczne, informatyczne lub pokrewne,
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie oprogramowania układów typu embedded,
 • Bardzo dobra znajomość programowania w języku C,
 • Bardzo dobra znajomość architektury ARM oraz AVR,
 • Dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane doświadczenie i znajomość zagadnień takich jak: 

 • Znajomość awioniki i algorytmów sterowania UAV( Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi)
 • Programowanie peryferiów mikroprocesorowych,
 • Programowanie systemów czasu rzeczywistego,
 • Sterowanie pracą serwomechanizmów i silników bezszczotkowych,
 • Systemy kontroli pozycji (GPS, IMU, LIDAR itp.),
 • Komunikacja radiowa,
 • Internet of Things,
 • Układy zorientowane na niski pobór mocy,
 • Zasilane bateryjnie,
 • Testowanie oprogramowania,
 • Testowanie układów elektronicznych,
 • Analiza obrazu,
 • Systemy bezpieczeństwa (SIL).
Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Perspektywę długoletniego zatrudnienia,
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • Pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki socjalne,
 • Pracę w renomowanej, prężnie rozwijającej się firmie;
 • Perspektywy rozwoju zawodowego
 • Możliwość działania jako lider projektu lub zespołu,
 • Możliwość szkolenia formalnego młodych pracowników 

4.               Elektronik

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ewentualnie średnie techniczne 
 • doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów i PC
 • orientacja w bieżących zagadnieniach związanych z elektroniką oraz wiedza o trendach i kierunkach rozwoju w elektronice
 • innowacyjność, pomysłowość
 • dynamizm, inicjatywa i samodzielność
 • realizowanie pasji związanych z elektroniką,
 • wzorowa organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętności pracy w grupie,
 • doświadczenie w testowaniu układów elektronicznych,
 • Mile widziane doświadczenie i znajomość zagadnień takich jak:
 • znajomość awioniki i algorytmów sterowania UAV( Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi)
 • systemy mikroprocesorowe,
 • czujniki parametrów środowiskowych,
 • sterowanie pracą serwomechanizmów i silników bezszczotkowych,
 • systemy kontroli pozycji (GPS, IMU, LIDAR itp.),
 • komunikacja bezprzewodowa,
 • układy zorientowane na niski pobór mocy,
 • zasilane bateryjne,
 • systemy wizyjne,
 • szybkozłącza elektromechaniczne,
 • normy IEC,
 • dyrektywa R&TTE,
 • analiza niezawodności układów.
Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Perspektywę długoletniego zatrudnienia,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki socjalne,
 • Pracę w renomowanej, prężnie rozwijającej się firmie;
 • Perspektywy rozwoju zawodowego
 • możliwość działania jako lider projektu lub zespołu,
 • możliwość szkolenia formalnego młodych pracowników 

 

5.               Programista komputerowy

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania w obiektowych językach wysokiego poziomu (Python, C++, C#),
 • w zakresie tworzenia oprogramowania w obiektowych językach wysokiego poziomu (Python, C++, C#),
 • bardzo dobra znajomość technologii webowych (HTML5, CSS3, JS, WebGL),
 • dobra znajomość baz danych SQL (PostgreSQL, SQLite, MySQL),·         
Mile widziane doświadczenie i znajomość zagadnień takich jak:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • systemy wbudowane.
 • programowanie systemów czasu rzeczywistego,Google Maps, OpenStreetMap itp.,
 • geoinformatyka,
 • testowanie oprogramowania,
 • testowanie układów elektronicznych,
 • analiza obrazu,
 • rekonstrukcja 3d,
 • analiza i wizualizacja danych w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne sterowanie,
 • przemysłowe protokoły komunikacyjne,
 • protokoły internetowe (TCP, UDP, HTTP, WebSocket),
 • Internet of Things. 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Perspektywę długoletniego zatrudnienia,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki socjalne,
 • Pracę w renomowanej, prężnie rozwijającej się firmie;
 • Perspektywy rozwoju zawodowego
 • możliwość działania jako lider projektu lub zespołu,
 • możliwość szkolenia formalnego młodych pracowników

6.               Formierz - modelarz laminatu 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe (mile widziane średnie),
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku (produkcja wyrobów z laminatu/modelarz),
 • Co najmniej roczne doświadczenie w laminowaniu i montażu elementów z laminatu (produkcja wyrobów z laminatu, modelowanie oraz prace wykończeniowe);
 • Doświadczenie w budowaniu kopyt i form;
 • Umiejętność szlifowania i obróbki laminatu;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • Sumienność, dokładność wykonywanej pracy.
 • Bardzo dobra obsługa narzędzi wykorzystywanych do formowania modeli z laminatów,
 • Zmysł przestrzenny,
 • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie pracy;


Obowiązki:

 • Czynności związane z modelowaniem, wykańczaniem i modyfikowaniem wyrobów z laminatu.
 • Formowanie nowych form i modyfikacje istniejących,
 • Odczytywanie rysunku technicznego 2D i wykonywanie form na jego podstawie
 • Wykańczanie i modyfikacja form
 • Planowanie podziału formy

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Perspektywę długoletniego zatrudnienia,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • Dobre warunki socjalne,
 • Pracę w renomowanej, prężnie rozwijającej się firmie;
 • Perspektywy rozwoju zawodowego
 • możliwość działania jako lider projektu lub zespołu,
 • możliwość szkolenia formalnego młodych pracowników

 

 

7.               OPERATOR DRONÓW UAV  04.01.2018

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie (min. Inżynier) z dziedziny: automatyki i/lub robotyki,
 • Min. roczne doświadczenie w projektowaniu CAD i montażu elektroniki,
 • Min. 2 letnie doświadczenie w pilotowaniu dronów: śmigłowców, wielowirnikowców, samolotów, potwierdzone certyfikatem UAVO VLOS (uprawnienia na śmigłowce do 25 kg i wielowirnikowce do 5 kg),
 • Znajomość  budowy i obsługi dronów: śmigłowców, wielowirnikowców, samolotów.,
 • Uprawnienia operatora drona.


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Weryfikacja wyników badań laboratoryjnych hybrydowego źródła energii elektrycznej,
 • Opracowanie raportów z lotów testowych,
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu realizującego projekt celem doskonalenia platformy UAV,
 • Nadzór nad platformą testową UAV (prowadzenie niezbędnego serwisu, przygotowanie do lotów),
 • Planowanie i prowadzenie (pilotowanie) lotów testowych.,
 • Opracowanie systemu integracji źródła energii UAV pod kątem sprzętowym i informatycznym,
 • Opracowanie raportów z lotów testowych,
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu realizującego projekt celem doskonalenia platformy UAV.

 

Ofertujemy:

 • Pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

8.               INŻYNIER OPROGRAMOWANIA 04.01.2018

 

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie (min. Inżynier) z dziedziny: informatyki lub mechaniki lub robotyki;
 • Minimum 6 miesięcy  doświadczenia w projektowaniu rozwiązań dla bezzałogowych statków powietrznych;
 • Doświadczenie w programowaniu w językach:  C/C++, Python, HTML/CSS, JavaScript;
 • Doświadczenie w tworzeniu algorytmów sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi.


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Określanie wymogów lotów testowych prowadzonych w celu zebrania niezbędnych danych dla algorytmów planowania zużycia energii podczas misji UAV,
 • Opracowanie oprogramowania wykorzystującego sieci neuronowe do szacowania zużycia energii przez UAV zasilanego z generatora hybrydowego (ogniwo PEMFC+bateria),
 • Weryfikacja i walidacja wyników badań przemysłowych pod kątem wymagań projektu,
 • Opracowanie raportów z postępu prac i testów oprogramowania,
 • Opracowanie oprogramowanie przesyłu danych telemetrycznych na naziemną stację kontroli,
 • Opracowanie oprogramowania umożliwiającego obsługę danych na stacji naziemnej,
 • Weryfikacja i walidacja wyników prac rozwojowych pod kątem wymagań projektu,
 • Opracowanie raportów z postępu prac i testów oprogramowania.

 

Ofertujemy:

 • Pracę przy innowacyjnych projektach przy Bezzałogowych Statkach Powietrznych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

CV powinno zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji teraz i w przyszłości. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)”. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za rekrutację +48 536 381 654 .

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

 


Realizacja strony internetowej SEI Weboski / Wojciech Małysz