Kurs BVLOS operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego

Program obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne w celu uzyskania wiadomości i umiejętności praktycznych, wymaganych od operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego (UAVO) do wydania uprawnienia  uprawniającego do wykonywania lotów poza zasięg wzroku operatora UAVO BVLOS.
 
Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej. 
 
Program obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne w celu uzyskania wiadomości i umiejętności praktycznych, wymaganych od operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego (UAVO) do wydania uprawnienia podstawowego uprawniającego do wykonywania lotów poza zasięg wzroku operatora UAVO BVLOS.
 
Możliwość nauki na symulatorze, jak również loty platformami treningowymi oraz planowanie misji w różnych systemach  na terenie lotniska, zapewniają kompletność przekazywanej wiedzy.
 
Wykładowcami naszej szkoły są osoby z doświadczeniem w dziedzinach:
 • Prawo lotnicze
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia 
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych 
 • Procedury operacyjne 
 • Osiągi i planowanie lotu 
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym 
 • Zasady wykonywania lotów 
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne 
Po zakończeniu szkolenia kursanci w zależności od kategorii dostają zaświadczenie o zakończeniu szkolenia lub mogą przystąpić do egzaminu przez egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 
Kurs pozwala nie tylko na bezproblemowe zdanie egzaminu państwowego, ale również przygotowuje do samodzielnego planowania i wykonania lotów. Ponadto kursanci zdobywają  wiedzę praktyczną z obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Ośrodek szkoleniowy UAVS sp. z o.o. zapewnia:

 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Wewnętrzny egzamin teoretyczny oraz praktyczny na zakończenie zajęć
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnych do przystąpienia do egzaminu dokumentów

Masz pytania? skontaktuj się z nami!