facebook
PL | EN

Projekty

Oferta Dystrybucja Szkolenia Projekty
  • Projekty realizowane przez spółki należące do UAVS POLAND Sp. z o. o.


http://www.aerologin.pl/

  • Projekty realizowane przez spółkę UAVS POLND sp. z o.o. 
    Spółka realizuje projekt pod tytułem "Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii"  nr umowy: POIR.01.01.01-00-0682/17szczegółowe informacje o projekcie znajdują sie pod adresem strony :
http://www.hydrogenuavs.pl/

  • Projekty zrealizowane:


https://mojepanstwo.pl/uavs-poland/zamowienia

Realizacja strony internetowej SEI Weboski / Wojciech Małysz