Projekty

Realizowane projekty

Lokalizacja: Lublańska 34, 31-476 Kraków

Hydrogen

Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez zastosowanie hybrydowego źródła energii

Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Innolot

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu sektorowego INNOLOT  jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania lekkiej wielomodułowej bezzałogowej platformy latającej o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych. Nowym produktem opracowanym w ramach przeprowadzonych prac B+R będzie innowacyjna rodzina małych (do 25kg) wielowirnikowych bezzałogowych platform latających w układzie quadrokopter, pentakopter, hexakopter i oktokopter  charakteryzujących się wysoką stabilnością lotu oraz precyzją pozycjonowania przy zachowaniu łatwości sterowania do obserwacji i rozpoznania w trudno dostępnych, niebezpiecznych terenach tj. rumowiskach, miejscach  katastrof budowlanych, terenach klęsk żywiołowych oraz identyfikacji zagrożeń środowiskowych, .

Lokalizacja: ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice Dziedzice