facebook
PL | EN

Szkolenia

Oferta Dystrybucja Szkolenia Projekty

Jakie dokumenty należy przygotować aby przystąpić do państwowego egzaminu UAVO?

Potrzebne:

·         Opłata egzaminacyjna (potwierdzenie przelewu)

·         Kopia badania lekarskiego (dla egzaminatora)

·         Kopia polisy ubezpieczeniowej (dla egzaminatora)

·         Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia UAVO (wydaje ośrodek szkolenia po ukończeniu szkolenia)


 

Po egzaminie, egzaminator przekazuje dokumenty do ULC. Gotowe świadectwo może zostać przesłane przez ULC na wskazany we wniosku o wydanie adres korespondencyjny lub do jednej z delegatur i jednostek terenowych ULC. Prosimy o zgłaszanie się na egzamin jedynie z kompletną dokumentacją. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

 

Opłata egzaminacyjna

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 183 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. stawek opłat lotniczych.

 

Opłaty wnosi się na numer konta:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

 

W tytule przelewu należy podać obowiązkowo:
„ Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”.

Kwota: 201 zł

 

Polisa Ubezpieczeniowa:

W zakresie ubezpieczeń podajemy dwa przykładowe podmioty które oferują takie ubezpieczenie:

 

Agent Ubezpieczeniowy:

Paweł Cieślak

791 919 695

 

Portal ubezpieczeniowy:

http://www.finansowachata.pl/dla-operatorow-dronow

 

Egzamin nie zostanie zaliczony w przypadku:

·         stwierdzenia braku wiedzy lub umiejętności obsługi lub pilotażu

·         rozbicia lub utraty kontroli nad statkiem powietrznym

·         gdy kandydat nie panuje w wystarczającym stopniu nad statkiem powietrznym

·         lub dalsze użycie statku powietrznego zagraża bezpieczeństwu

·         braku technicznego przygotowania sprzętu do egzaminu

·         nie stosowania się do poleceń egzaminatora

·         niemożliwości ustalenia tożsamości kandydata (brak dokumentu tożsamości)

Realizacja strony internetowej SEI Weboski / Wojciech Małysz